Podnikatel a vizionář 

Karel Baran: Změna, přítomnost, přirozenost

10.07.2013  Rozhovor

Podnikatel Ing. Karel Baran (36), působící kromě ČR také v Polsku, Francii a Rakousku se začátkem roku 2013 pustil v jedné ze svých firem - a to FMT spol. s r.o. do realizace nového tréninkového programu ŽIVÝ BYZNYS. Tento program trval asi 3 měsíce a účastnilo se jej kompletní vedení firmy od Majitele až po předáky. „Impulsy pro živý byznys se staly naší cestou k úspěchu“ říká Karel Baran. A my se ptáme, proč?

www.baran.cz                  

Jaký užitek Vám a Vaší firmě vzdělávací program přinesl? V čem konkrétně vám to pomohlo oproti tomu původnímu stavu?

Otevřeli jsme oči a zjistili jsme, kde se nacházíme, uvědomili jsme si potřebu změny. Našli jsme v sobě sílu a schopnost zahájit cestu proměny, jsme schopni lépe se vyrovnat s děním kolem nás a naučili se aktivně jej ovlivňovat k dosažení pozitivního výsledku. Dokážeme zaměřit naši pozornost žádoucím směrem. Současně jsme našli cestu sami k sobě a zlepšila se přirozená úroveň komunikace ve firmě.

Objevujeme jednoduché zákonitosti na cestě k úspěchu a zvyšujeme produktivitu díky schopnosti aktivně ovlivňovat budoucnost namísto pozdních reakcí na vzniklé situace. Dá se říci, že stále více jsme to my, kdo tvoří naší budoucnost.
 

Uvědomujete si nějaké klíčové okamžiky, kdy tyto změny nastaly?

Jeden z nejdůležitějších okamžiků bylo osobní uvědomění propojenosti stavu mé mysli s děním ve firmě a okamžik zahájení cesty změny u sebe samého. Dalším takovým okamžikem bylo sblížení firemního týmu, odpuštění a navození stavu čistého stolu. Pro tým bylo klíčové zjištění, že změna nastala především u mne a projevuje se pozitivním děním (zázraky), zanedlouho bylo možné pozorovat pozitivní proměny také u ostatních a restart akceleroval.
 

Jak se projevily výsledky těchto změn ve fungování Vaší firmy nějaký čas poté?

Poté co jsme ukončili intenzivní fázi vzdělávacího programu, vzrostla potřeba vedení a vzájemné podpory uvnitř týmu, s několikaměsíčním odstupem můžeme prohlásit, že se nám daří a pokračujeme v pozitivní proměně. Došlo ke zklidnění, přešli jsme z orientace na problém k orientaci na řešení a došlo ke zlepšení schopnosti reagovat včas na přicházející podněty a ovlivňovat tak pozitivně náš dobrý výsledek.


 

S jakými očekáváním jste do programu vstupoval(a) – která se splnila a která ne?

Splněná očekávání - synchronizace týmu, zklidnění, orientace směrem k řešení, pozitivní přístup, lepší komunikace, schopnost aktivně vést, nastavení systému vedení výroby, procesů a kompetencí.
Nesplněná očekávání - jsou ve fázi plnění :-), vše má svůj čas.
 

Která tři slova nejlépe vystihují Vaši osobní zkušenost s „Impulsy pro živý byznys“?

Změna, přítomnost, přirozenost.
 

Doporučil(a) byste tento program dalším firmám? A pokud ano, proč?

Rozhodně ANO - stojí přeci za to vydat se na cestu k prosperující firmě s uvědomělým aktivně vedeným týmem, pozitivně orientované, pružně reagující a přitom fungující s lehkostí, firmě orientované na řešení a dobrý výsledek, generující hodnoty... Impulsy pro živý byznys se staly naší cestou k úspěchu.
 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho zdaru!